Onze Diensten

Welkom op de website van Stichting Ieders Zorg.

Wij bieden verschillende soorten zorg. De meeste zorg wordt bij u thuis geboden. Zo helpen wij u bij uw huishoudelijke taken, persoonlijke verzorging en verpleging. Daarnaast kunnen wij ondersteuning zelfstandig leven bieden en begeleiding in de maatschappelijke ondersteuning. Maatschappelijke ondersteuning wordt ook wel dagbesteding genoemd.

Huishoudelijke verzorging
Als u niet meer in staat bent om uw eigen huis schoon te maken, kunnen wij u begeleiden en ondersteunen met de huishoudelijke taken.

Persoonlijke verzorging
Hulp bij het aan- en uitkleden valt onder persoonlijke verzorging. Daarnaast kan het ook zijn dat u niet meer in staat bent uzelf te wassen. Hulp bij het wassen is ook persoonlijke verzorging.

Maatschappelijke ondersteuning zelfstandig leven
U kunt bij verschillende dingen begeleiding nodig hebben. Begeleiding kan eruit bestaan u te helpen met het bewegen en verplaatsen in huis. Als u moeite heeft om alles om u heen te begrijpen, kan het zijn dat u begeleiding nodig heeft. Ook kan een begeleider u helpen met uw administratie, met het nemen van besluiten en kan u helpen de toekomst weer met plezier tegemoet te kunnen zien.

Maatschappelijke deelname
Dagbesteding is het samen met andere mensen en een begeleider dingen doen. U kunt hierbij denken aan het gezamenlijk koken, creatieve bezigheden, sport, alsook het onder begeleiding stages lopen om zo werkervaring op te doen.