Onze Doelen

Ondersteuning in zelfstandig leven 1, 2 en 3.
Bevorderen of in stand houden van de zelfredzaamheid door ondersteuning te bieden bij praktische vaardigheden (zoals boodschappen doen en koken, omgaan met geld, zichzelf te verzorgen), sociale vaardigheden en aanbrengen van dagstructuur.

Ondersteuning maatschappelijke deelname 1, 2 en 3.
Bevorderen of in stand houden van de mogelijkheid om te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer door ondersteuning te bieden bij zinvolle invulling van de dag en het omgaan van sociale contacten of om mantelzorgers te ontlasten;

Ondersteuning mantelzorg door kortdurend verblijf.
Bieden ondersteuning aan mantelzorger door tijdelijk verblijf (inclusief dagbesteding) buitenhuis van degene die van zorg afhankelijk is, mogelijk te maken.

Huishoudelijke ondersteuning standaard en plus.
Bevorderen of in stand houden van de zelfredzaamheid en mogelijkheid om te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer door ondersteuning te bieden bij het uitvoeren van huishoudelijke taken.

Ondersteuning zelfstandig wonen.
Bevorderen of in stand houden van zelfredzaamheid door ondersteuning te bieden bij het veilig thuis kunnen blijven wonen of bevorderen of in stand houden van de mogelijkheid om sociale contacten te kunnen blijven onderhouden met ouder(s) of kind(eren) door het bezoekbaar maken van een woning.

Ondersteuning mobiliteit.
Bevorderen of in stand houden van zelfredzaamheid en de mogelijkheid om te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer door ondersteuning te bieden bij vervoer of verplaatsingen.

Ondersteunen persoonlijke verzorging.
Het Bevorderen en ondersteunen van de zelfredzaamheid bij de algemene dagelijkse levensbehoeften.